Gym

Sporløype

En time i uka hadde vi utegym i 2. klasse. Da laget jeg sporløype til elevene med oppgaver knyttet til det vi hadde hatt i alle andre fag i løpet av uka. Dette likte elevene veldig godt.

 

Elevene ble delt inn i grupper på tre til fire elever. Hver gruppe fikk hver sin store terning og et svarark. De trillet terningen for å se hvilken post de skulle lete etter først (så ikke alle stormet til post 1 samtidig). På noen av postene skulle elevene trille terningen for å se hvilken oppgave de skulle løse/utføre. Svarene noterte de på svararket. Så trillet de terningen igjen og løp videre til neste post.

 

Her ligger noen av sporløypene jeg laget. Som du vil se, er hvert svarark tilpasset den enkelte sporløype. Det er slett ikke sikkert at oppgavene passer til det dere har jobbet med, men her er noen gode ideer. Klipp og lim, og tilpass svararket selv. Det er ikke så mye arbeid hvis du først har en mal.

 

Kos dere!

GYM