Påske

Ola lo

PÅSKE

Her er et komplett sett med oppgaver jeg brukte over en femukersperiode. Oppgavene er laget med utgangspunkt i læreverket Vi i Verden 2.