Addisjon

Addisjon

Her er alle pluss-stykkene mellom 0+0 og 10+10.

Print ut en tosidig kopi,

så får du 121 små plusskort med svaret på baksiden.

(Svaret står med svak skrift så elevene ikke skal se gjennom kortet...)