Multiplikasjon

Multiplikasjon

Her er alle gange-stykkene mellom 0x0 og 10x10.

Print ut en tosidig kopi,

så får du 121 små gangekort med svaret på baksiden.

(Svaret står med svak skrift så elevene ikke skal se gjennom kortet...)