Hva er det dobbelte

Dette spillet passer godt for svake elever som trenger litt ekstra trening i dobling og halvering. Gjerne én til én med læreren. Skriv ut spillet på en tosidig kopi, laminer og klipp opp langs linjene.