Spill

Jeg har laget en del enkle spill som passer for de minste. Her er noen av dem:

Spill

Tiervennene

Tim og Tiril

Ta en tosidig utskrift, laminer og klipp langs linjene.