Bokstavinnlæring

Ola lo

A
F
K
P
V
B
G
L
R
Y
C
H
M
S
D
I
N
T
E
J
O
U

Klikk på bokstaven dere skal øve på, så får du fram oppgaver som kan printes ut og gis til elevene.